Yosi: 0
Kape: 1
Libro: Ang Paboritong Libro ni Hudas by Bob Ong
Tugtog: Leaving on a Jet Plane (radyo ng DSP)
Panoorin: CSI forever!
Angas: Wala pa naman masyado. Kararating ko lang sa school.

Just finished reading Bridget Jones' Diary. Obvious ba? :-) Idol kita Bridget! Down with fuckwittage!

Maya na uli!....Toodles!

No comments

Post a Comment