Yosi: 0... I can't believe it! Nangangalahati na ang araw wala pa akong nayoyosi!
Kape: 1 big cup of strong coffee...
Angas: Wala pa akong nagagawa sa 131!

No comments

Post a Comment